1970-talet

 

1970 3 (12) Division 3 Sydöstra Götaland
1971 6 (12) Division 3 Sydöstra Götaland
1972 6 (12) Division 3 Sydöstra Götaland
1973 6 (12) Division 3 Sydöstra Götaland
1974 8 (12) Division 3 Sydöstra Götaland
1975 3 (12) Division 3 Sydöstra Götaland
1976 5 (12) Division 3 Sydöstra Götaland
1977 7 (12) Division 3 Södra Götaland
1978 5 (12) Division 3 Sydöstra Götaland
1979 2 (12) Division 3 Sydöstra Götaland
Annonser